viernes, 15 de junio de 2012

Listas de espera

Desde la Comision de Sanidad del Poblenou, Barcelona
Hemos editado este triptico

PER UNA SANITAT PÚBLICA I DE QUALITAT

Informació llistes d’espera
Devant les retalladles i l’augment del temps d’espera per les intervencions quirúrgiques informem:
Operacions quirúrgiques amb temps màxim d'espera garantit  (6 mesos)
·       Alliberament del canal carpià (nervi del canell)
·       Amigdalectomia
·       Artroscòpia
·       Cataractes
·       Circumcisió
·       Extirpació de la vesícula biliar)
·       Galindó
·       intervenció d'hèrnia inguinal
·       Histerectomia (extirpació de l'úter)
·       Prostatectomia (extirpació de la pròstata)
·       Pròtesi de genoll
·       Pròtesi de maluc
·       Quist pilonidal (quist del sacre)
·       Varices
Si la intervenció no es pot realitzar en el termini compromès de 6 mesos al centre on està programada, el CatSalut disposarà d’un termini de 30 dies per proposar un altre centre on es pugui dur a terme.
Com s'entra en llista d'espera?
1. El metge de la unitat que t'ha d'operar decideix la intervenció quirúrgica.
2. El centre et lliura el document informatiu d'indicació d'intervenció quirúrgica, on consta la data d'inclusió en llista d'espera de la intervenció en garantia.
3. Mensualment, el centre notifica al CatSalut la llista de pacients inclosos en llista d'espera quirúrgica.
4. El centre programa la intervenció en un termini màxim de 6 mesos comptadors a partir de la data d'indicació.
Des de quan es compten els 6 mesos de garantia?
Des de la data que consta al document informatiu d'indicació d'intervenció quirúrgica que t'han lliurat en el centre.
Si el centre no ha programat la intervenció en aquest període el CatSalut pot proposar en un màxim de 30 dies un centre alternatiu on resoldre la intervenció quirúrgica.
Podeu sol•licitar un certificat d'inclusió en llista d'espera quirúrgica.
Pots  sol•licitar un certificat al CatSalut
Hauràs d'adjuntar una còpia del document informatiu d'indicació d'intervenció quirúrgica que t'han lliurat al centre, perquè al CatSalut admetem la sol•licitud.
El pots sol•licitar
  -Per correu postal a l'adreça del    CatSalut: 
   Travessera de les Corts, 131-159    Edifici Olímpia
   08028 Barcelona
  -Per correu electrònic a llistes@catsalut.cat
  -Al telèfon 902 111 444 Sanitat Respon
En el termini de 15 dies laborables a partir que al CatSalut rebem la teva sol•licitud, rebràs una resposta.
El CatSalut te l'enviarà per correu postal certificat a l'adreça que ens consta en el registre central de persones assegurades
DEFENSA ELS TEUS DRETS!!!!
NO A LES RETALLADES!!!!
COMISSIÓ DE SANITAT DE POBLENOU

No hay comentarios:

Publicar un comentario